EÚ chystá reformu týkajúcu sa dronov

15.06.2018

Európska Únia v súčasnosti pracuje na nariadení, ktorým by sa diaľkovo riadené drony bezpečne začlenili do európskeho vzdušného priestoru. 

Jeho cieľom je stanoviť spoločné pravidlá pre bezpečnosť civilného letectva a nový mandát Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA). Toto nariadenie by malo nahradiť súčasný právny rámec, ktorý platí ešte od roku 2008. 

Podľa nových pravidiel si rizikovejšia prevádzka dronov bude vyžadovať certifikáciu. Opatrenia vychádzajú z návrhu, ktorý predložila Európska komisia v decembri 2015 v rámci svojej stratégie v oblasti letectva pre Európu.

Niektoré drony sú ťažké a veľké ako lietadlá, iné sú zase malé a majú formu hračiek. Tieto malé drony vytvárajú regulačné problémy pre Európsku Úniu, ktorej právomoci sú obmedzené len na bezpilotné lietadlá nad 150 kg. Ľahšie drony tak spadajú do bezpečnostných pravidiel jednotlivých krajín a Európska Únia nad nimi nemá dohľad. Neexistujú všeobecné pravidlá pre ich použitie. Letová prevádzka by v nasledujúcich 20 rokoch mala vzrásť až o 50 %, a preto bude takáto reforma potrebná. Európska komisia taktiež predpokladá, že do roku 2035 bude dronový sektor zamestnávať viac ako 100 tisíc ľudí. Zároveň bude mať ekonomický vplyv viac ako 10 miliárd ročne. Smartfóny strednej triedy sú pre ich výrobcov rovnako dôležité, ako vlajkové lode. Práve tieto cenovo dostupnejšie zariadenia sa totiž môžu predávať lepšie a v konečnom dôsledku vynášať spoločnostiam vyššie zisky.